VEJBYPORTALEN
Turistportal for Vejby og omegn

BY
Holløse
Holløse Bredning
Holløselund
LAND
Mønge
Rågeleje
SKOV
STRAND
Unnerup
Vejby
Vejby Forsamlingshus
Vejby Kirke
Vejby Sogn
Vejby Strand
Ørby


TOP  *  SOMMERLANDET  *  Forside

Litteratur

BY

HOLLØSE

TOP

 • Kraft, Henrik: Et morsomt gammelt skøde
  (Vejby-Tibirke Selskabets Årbog 1977-78, s. 27-34)

 • Tving, Nicolaj J.: Historier fra Holløse
  (Vejby-Tibirke Selskabets Årbog 1968-69, s. 40-44)

 • Wiberg, Morten: Nordsjællandsk stubmølles saga. Stubmøllen, bygget i Sverige, kom til Faurholm, Unnerup, Holløse og Tisvildeleje, hvor den brændte i 1922
  (Vejby-Tibirke Selskabets Årbog 1998, s. 53-60)

HOLLØSELUND

TOP

 • Nielsen, Tina Dorthe: Landliggerne omkring Lundebjerggaard i Holløselund ved århundredeskiftet og frem
  (Vejby-Tibirke Selskabets Årbog 1989, s. 20-24)

 • Vejby og Holløselund - Havskrænternes ombruste strand
  (Vejby-Tibirke Journalen 1960, s. 8)

MØNGE

TOP

 • Therkildsen, Agnete: Minder fra Mønge
  (Vejby-Tibirke Selskabets Årbog 1987, s. 35-37)

RÅGELEJE

  TOP

 • Andersen, S.A.: Raageleje Egnens Geologi
  (Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening, bind 11, s. 543-557)

 • Frandsen, Søren: En Raagelejefisker ca år 1700
  (Vejby-Tibirke Selskabets Årbog 1991, s. 38-41)

 • Frandsen, Søren: Raageleje i begyndelsen af 1900-tallet
  (Vejby-Tibirke Selskabets Årbog 1991, s. 42-53)

 • Jarrum, Erik A.: Råge Mølle og Rågeleje
  (Vejby-Tibirke Selskabets Årbog 1991, s. 22-37)

 • Pedersen, Jens-Aage: Rågeleje-egnen i oldtiden
  (Vejby-Tibirke Selskabets Årbog 1991, s. 5-21)

 • Skovgaard, Bente: P.C. Skovgaard og Raageleje
  (Vejby-Tibirke Selskabets Årbog 1991, s. 54-62)

 • Wagner, Kurt: Halløj i Rågeleje - Rågeleje Kro har ført en omtumlet tilværelse
  (Vejby-Tibirke Selskabets Årbog 1988, s. 39-49)

UNNERUP

TOP

 • Wiberg, Morten: Nordsjællandsk stubmølles saga. Stubmøllen, bygget i Sverige, kom til Faurholm, Unnerup, Holløse og Tisvildeleje, hvor den brændte i 1922
  (Vejby-Tibirke Selskabets Årbog 1998, s. 53-60)

VEJBY

TOP

 • Brøns, Knud: Kan I huske dengang - ? (1923-1959)
  [Træk af livet i Vejby Skole - mens degnen hed Brøns]
  (Vejby-Tibirke Selskabets Årbog 1989, s. 18-60)

 • Brøns, Knud: Fra Vejby til Tibirke. En vandretur i fortid og nutid og en guide til Vejby-Tibirke områdets historie og kultur.
  http://www.vejbytibirkeselskabet.dk/Artikler/Brons/Brons.html

 • Buchholtz, Jørgen m.fl. (red.): Vejby - fortid og nutid. Vejby Borger- og Grundejerforening 1936-1986.
  Udg.: Vejby Borger- og Grundejerforening, Vejby 1986. 48 sider

 • Christensen, Hans: Tømrer-Ole - En Vejbyprofil
  [Om tømrermester Ole Olesen]
  (Vejby-Tibirke Selskabets Årbog 1982, s. 50-57)

 • Degnbol, Lejf: Af Helsinge Kommunes Skolehistorie. Tre artikler. -
  Helsinge 1999. 51 sider

 • Frimand, Jens Jørgen: Vejby Kirke. Udenlandsk byggeri i dansk landsbykirke
  (Vejby-Tibirke Selskabets Årbog 1977-78, s. 26-51)

 • Hostrup-Pedersen, P.: Spredte glimt fra egnen omkring Vejby og Raagemark
  (Vejby-Tibirke Selskabets Årbog 1982, s. 33-49)

 • Jørgensen, Kirsten m.fl. (red.): Vejby Skole 75 år.
  Udg: Vejby Skole, Vejby 1987. 85 sider

 • Larsen, E.J.: Genveje, bagveje og krogveje
  (Vejby-Tibirke Selskabets Årbog 1975-76, s. 53-62)

 • Larsen, Lars: Digt
  (Vejby-Tibirke Selskabets Årbog 1970-71, s. 20-23)

 • Larsen, Niels Jørgen: Da der gik politik i idrætten
  (Vejby-Tibirke Selskabets Årbog 1988, s. 29-38)

 • Lemming-Christensen, G.: Billeder fra gamle dage
  (Vejby-Tibirke Selskabets Årbog 1976-77, s. 73-77)

 • Lemming-Christensen, G.: Sådan var det at være læge for 40 år siden
  (Vejby-Tibirke Selskabets Årbog 1981, s. 18-24)

 • Metz, Henri: Udskiftning i Vejby
  (Vejby-Tibirke Selskabets Årbog 1988, s. 4-9)

 • Olsen, Hans m.fl. (red.): Vejby Idrætsforening 100 år.
  Udg.: Vejby Idrætsforening, Vejby 1988. 64 sider

 • Pedersen, Harald: Tilbageblik i mit liv. Forhenværende gårdejer og sognerådsmedlem Harald Pedersen, Flædegaard, Vejby, fortæller erindringer til Kirsten Jørgensen
  (Vejby-Tibirke Selskabets Årbog 1982, s. 25-32)

 • Vejby Kirke
  Vejby Kirke, Holbo herred.
  (Danmarks Kirker, Frederiksborg Amt, s. 1280-1313)

 • Vejby Sogn
  Steenfeldt, Simon: Vejby sogn.
  (Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre)
  http://www.holbo.dk/Vejby sogn

 • Vejby Station
  Thomassen, P.: Gribskovbanen 50 år.
  Gentofte 1974. 39 sider

VEJBY STRAND

TOP

 • Crumlin-Pedersen, Ole: 'Guldskibet' ved Vejby Strand
  (Vejby-Tibirke Selskabets Årbog 1977-78, s. 35-46)

 • Olesen, Peter: 25 huse ved Vejby Strand. Foto: Torben Petersen.
  Udg. i samarbejde med Vejby-Tibirke Selskabet. København 2002

 • Vejby og Holløselund - Havskrænternes ombruste strand
  (Vejby-Tibirke Journalen 1960, s. 8)

ØRBY

TOP

 • Christensen, Hans: 'Nicolines Hus' [Nicolines hus var snedker Peter Nielsens husmandssted i Ørby]
  (Vejby-Tibirke Selskabets Årbog 1984, s. 14-25)

 • Christensen, Hasse: Mysteriet øst for Ørby. Om tidsfæstelse i oldtiden
  (Vejby-Tibirke Selskabets Årbog 1984, s. 14-25)

 • Christensen, Jørgen L.: Lærer Eskild Benzoni Eskildsen
  (Vejby-Tibirke Selskabets Årbog 1984, s. 36-41)

 • Didriksen, Peter: Ørby i nær fortid
  (Vejby-Tibirke Selskabets Årbog 1984, s. 54-58)

 • Larsen, Niels Jørgen: Ørby Baun - en nordsjællandsk festplads
  (Vejby-Tibirke Selskabets Årbog 1984, s. 26-35)

 • Nielsen, D. M. 'Musse': Rådhuspladsen - Kgs.Nytorv - Ørby t/r
  [Historien m en gammel sporvogn, som blev en seværdighed i Ørby]
  (Vejby-Tibirke Selskabets Årbog 1984, s. 51-53)

 • Ronild, Peter: Mellem drømmegedden og en findelt jolle. Erindringer og reflektioner
  (Vejby-Tibirke Selskabets Årbog 1983, s. 6-13)

 • Willumsen, Christian: To stoddere. Barndomserindringer fra Ørby
  (Vejby-Tibirke Selskabets Årbog 1984, s. 42-47)

LAND

HEATHERHILL TOP
 • Floris, Søren: Turen går til Heatherhill
  (Vejby-Tibirke Selskabets Årbog 1968-69, s. 30-35)

 • Galler, Dagny: Livet på Heatherhill (ca 1928)
  (Vejby-Tibirke Selskabets Årbog 1968-69, s. 20-29)

 • Heatherhill-fredningen - et godt aktiv for Vejby sogn
  (Vejby-Tibirke Journalen 1960, s. 25-26)

 • Lund Aagaard, K.: Heatherhill Fredningen
  (Vejby-Tibirke Selskabets Årbog 1968-69, s. 36-39)

HOLLØSE BREDNING

TOP

 • Dahl-Nielsen, Ida: Lavvandet sø i Holløse Bredning, en del af Arresøplanen
  (Vejby-Tibirke Selskabets Årbog 1996, s. 57-63)

 • Skov- og Naturstyrelsen: Holløse Bredning
  (Folder:
  www.sns.dk)

RAAGEMARK

TOP

 • Hostrup-Pedersen, P.: Spredte glimt fra egnen omkring Vejby og Raagemark
  (Vejby-Tibirke Selskabets Årbog 1982, s. 33-49)

 • Juhl Christiansen, Børge: Danmarks første egentlige svæveflyvning ... ved Studebjerg og Raagemark
  (Vejby-Tibirke Selskabets Årbog 1981, s. 59-65)

 • Wagner, Inge-Lise: Glimt fra Raagemark 1950-1987
  (Vejby-Tibirke Selskabets Årbog 1987, s. 38-48)


SKOV


STRAND

Vejby og Holløselund - Havskrænternes ombruste strand
(Vejby-Tibirke Journalen 1960, s. 8)

TOP  *  SOMMERLANDET  *  Forside


Udgiver: Edition Brander
Copyright © 2001-2009 by Inge Kristiane Brander
Koncept og realisering: Edition Brander - CVR-IdNr DK57270853
Alle rettigheder forbeholdes
ingebrander@privat.dk